virus tag

Pomoc Dla Usunięciem Trojan.Prikormkak z Firefox

Trojan.Prikormkak Deinstalacja: Kompletny przewodnik Pozbyć się Trojan.Prikormkak W kilku prostych krokach Błędy generowane przez Trojan.Prikormkak 0xf0815 CBS_E_INVALID_CARDINALITY invalid cardinality, 0xf081D CBS_E_CYCLE_EVALUATION Watchlist: cycle appears when planning component intended state., 0x000000F9, 0x8024400C WU_E_PT_SOAP_MUST_UNDERSTAND Same as SOAP_E_MUST_UNDERSTAND – SOAP client was unable to understand a header., 0xf0822 CBS_E_ILLEGAL_COMPONENT_UPDATE Component update without specifying in package manifest., 0x00000020, 0x0000011B, 0xC000021A, 0x0000010D, 0x00000074, 0x0000003B, 0x0000005A

Continue reading »