virus tag

Pomoc Dla Usunięciem Trojan.Ipafanli z Internet Explorer

Trojan.Ipafanli Deinstalacja: Jak Odinstaluj Trojan.Ipafanli W prostych kliknięć Spójrz na wielu różnych błędów spowodowanych przez Trojan.Ipafanli 0x80242016 WU_E_UH_POSTREBOOTUNEXPECTEDSTATE The state of the update after its post-reboot operation has completed is unexpected., 0x00000073, 0x000000DF, 0xf0820 CBS_E_CANCEL user cancel, IDCANCEL returned by ICbsUIHandler method except Error(), 0x80242015 WU_E_UH_POSTREBOOTRESULTUNKNOWN The result of the post-reboot operation for the update could not be determined., 0x00000015, […]

Continue reading »