virus tag

Trojan.GenericKD.157048 Usuwanie: Proste kroki, aby Kasować Trojan.GenericKD.157048 z łatwością

Pomóc Pozbyć się Trojan.GenericKD.157048 from Windows 2000 Znając różne infekcje dll generowane przez Trojan.GenericKD.157048 System.Deployment.ni.dll 2.0.50727.4927, connect.dll 6.0.6001.18000, wmpsrcwp.dll 12.0.7600.16385, msjetoledb40.dll 4.0.4331.4, InkObj.dll 6.1.7600.16385, swprv.dll 6.0.6001.18000, sclgntfy.dll 5.1.2600.0, raschap.dll 6.0.6001.18000, rastls.dll 6.0.6001.22536, odbcjt32.dll 6.0.6000.16386, msexcl40.dll 4.0.9756.0, napipsec.dll 5.1.2600.5512, WinFax.dll 6.1.7600.16385, input.dll 5.1.2600.1106

Continue reading »