virus tag

Kasować .pablukCRYPT z Internet Explorer

Rozwiązanie Kasować .pablukCRYPT from Internet Explorer Następujących przeglądarek są zainfekowane przez .pablukCRYPT Chrome Versions Chrome 50.0.2661, Chrome 48.0.2564, Chrome 51.0.2704, Chrome 57.0.2987, Chrome 55.0.2883, Chrome 58.0, Chrome 54.0.2840, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 56.0.2924, Chrome 52.0.2743, Chrome 49.0.2623, Chrome 53.0.2785 Internet Explorer Versions Internet Explorer 8-8.00.7000.00000, Internet Explorer 8-8.00.6001.17184, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, IE 7:7.00.6001.1800, IE 7:7.00.6000.16386, Internet Explorer 10:10.0.9200.16384, IE 9:9.0.8112.16421, IE […]

Continue reading »