virus tag

Usunąć FOUNDATION\OPEN.EXE z Windows 7 : Kasować FOUNDATION\OPEN.EXE

Kasować FOUNDATION\OPEN.EXE W ciągu zaledwie kilku krokach Spójrz na wielu różnych błędów spowodowanych przez FOUNDATION\OPEN.EXE 0x0000003F, 0x00000012, 0x000000DC, 0xf081D CBS_E_CYCLE_EVALUATION Watchlist: cycle appears when planning component intended state., 0x80249003 WU_E_INVENTORY_RESULT_UPLOAD_FAILED Failed to upload inventory result to the server., Error 0xC1900208 – 0x4000C, 0xf0812 CBS_E_MANIFEST_VALIDATION_UPDATES_PARENT_MISSING required attributes are missing, 0x80248009 WU_E_DS_MISSINGREF The data store is missing required information or has a […]

Continue reading »