virus tag

Tutorial do Kasować .Anubi Files Virus

Usunąć .Anubi Files Virus from Chrome Przeglądarki zainfekowane przez .Anubi Files Virus Chrome Versions Chrome 55.0.2883, Chrome 48.0.2564, Chrome 51.0.2704, Chrome 56.0.2924, Chrome 54.0.2840, Chrome 58.0, Chrome 53.0.2785, Chrome 52.0.2743, Chrome 50.0.2661, Chrome 57.0.2987, Chrome 49.0.2623, Chrome 58.0.3026.0 Internet Explorer Versions Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, Internet Explorer 7-7.00.5730.1300, IE 8:8.00.7600.16385, Internet Explorer 9-9.0.8112.16421, IE 9:9.0.8112.16421, Internet Explorer 9-9.0.8080.16413, Internet Explorer 10-10.0.8400.00000, […]

Continue reading »