virus tag

wskazówek, które Odinstaluj AnchorFree.us Search z Internet Explorer

Usunąć AnchorFree.us Search from Internet Explorer Spójrz na przeglądarkach zakażonych przez AnchorFree.us Search Chrome Versions Chrome 53.0.2785, Chrome 54.0.2840, Chrome 52.0.2743, Chrome 50.0.2661, Chrome 51.0.2704, Chrome 58.0, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 49.0.2623, Chrome 56.0.2924, Chrome 57.0.2987, Chrome 48.0.2564, Chrome 55.0.2883 Internet Explorer Versions Internet Explorer 10:10.0.9200.16384, IE 8:8.00.7000.00000, IE 7:7.00.6001.1800, Internet Explorer 8-8.00.7600.16385, IE 7:7.00.6000.16441, IE 7:7.00.6000.16386, IE 9:9.0.8112.16421, Internet Explorer […]

Continue reading »