virus tag

Usunąć Paymentnotifyfriends.info z Windows 2000 : Znieść Paymentnotifyfriends.info

Odinstaluj Paymentnotifyfriends.info from Internet Explorer Te przeglądarek jest również zainfekowany przez Paymentnotifyfriends.info Chrome Versions Chrome 57.0.2987, Chrome 53.0.2785, Chrome 56.0.2924, Chrome 49.0.2623, Chrome 58.0, Chrome 54.0.2840, Chrome 51.0.2704, Chrome 55.0.2883, Chrome 50.0.2661, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 48.0.2564, Chrome 52.0.2743 Internet Explorer Versions IE 8:8.00.6001.18372, IE 8:8.00.7600.16385, IE 9:9.0.8112.16421, Internet Explorer 10:10.0.9200.16384, Internet Explorer 10-10.0.8250.00000, IE 8:8.00.6001.18241, Internet Explorer 10-10.0.8400.00000, IE 7:7.00.6000.16441, […]

Continue reading »