virus tag

Usunąć ISB.Downloader!gen167 z Firefox

Usunięciem ISB.Downloader!gen167 Ręcznie Przeglądarki zainfekowane przez ISB.Downloader!gen167 Chrome Versions Chrome 57.0.2987, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 55.0.2883, Chrome 53.0.2785, Chrome 48.0.2564, Chrome 50.0.2661, Chrome 58.0, Chrome 51.0.2704, Chrome 56.0.2924, Chrome 49.0.2623, Chrome 54.0.2840, Chrome 52.0.2743 Internet Explorer Versions Internet Explorer 8-8.00.7600.16385, IE 10:10.0.9200.16384, IE 7:7.00.6000.16441, IE 8:8.00.6001.17184, IE 7:7.00.5730.1300, IE 9:9.0.8080.16413, IE 10:10.0.8400.00000, Internet Explorer 8-8.00.6001.18372, IE 7:7.00.6000.16386, IE 7:7.00.6001.1800, IE 8:8.00.6001.18372, […]

Continue reading »