virus tag

Usuwanie Skurki.info Z powodzeniem

przewodnik Pozbyć się Skurki.info from Windows 2000 Skurki.info jest odpowiedzialny za przyczyną tych błędów też! 0x0000008F, 0x00000039, 0x80243002 WU_E_INSTALLATION_RESULTS_INVALID_DATA The results of download and installation could not be read from the registry due to an invalid data format., 0x000000EB, 0x80244003 WU_E_PT_SOAPCLIENT_GENERATE Same as SOAPCLIENT_GENERATE_ERROR – SOAP client failed to generate the request., 0x8024A004 WU_E_AU_PAUSED Automatic Updates was unable to process […]

Continue reading »