virus tag

usunąć ProductivityBoss toolbar – Odinstaluj ProductivityBoss toolbar

Pasek narzędzi ProductivityBoss przybywa w ramach grupy osławionego adware oraz niebezpiecznego planu cele przeglądarki internetowej, że ofiara narażona "System h, użytkowana agresywnie narusza wszystkie osobiste ustawienia prywatności oraz przeglądarka internetowa. W większości przypadków, urządzenie może być zanieczyszczone pasku ProductivityBoss jak tylko przypadkowo kliknij podejrzanych symboli lub hiperłącza, pobierz darmowe aplikacje, nielegalnych śmieci akcesoria otwarta e-mail lub […] Czytanie więcej na […]

Continue reading »