virus tag

Usunięciem Zerosurvey.com Z powodzeniem

Pomoc Dla Usuwanie Zerosurvey.com from Internet Explorer Zerosurvey.com jest odpowiedzialny za infekowanie następujących przeglądarek Chrome Versions Chrome 50.0.2661, Chrome 58.0, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 51.0.2704, Chrome 53.0.2785, Chrome 49.0.2623, Chrome 48.0.2564, Chrome 52.0.2743, Chrome 55.0.2883, Chrome 57.0.2987, Chrome 54.0.2840, Chrome 56.0.2924 Internet Explorer Versions IE 10:10.0.8400.00000, Internet Explorer 8-8.00.6001.18241, Internet Explorer 8-8.00.7600.16385, IE 8:8.00.6001.17184, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, IE 9:9.0.8080.16413, Internet Explorer […]

Continue reading »