virus tag

Rozwiązanie Pozbyć się Vudu Search z Windows 10

Najlepszym sposobem, aby Pozbyć się Vudu Search from Windows 8 Znając różne infekcje dll generowane przez Vudu Search mofd.dll 5.1.2600.2180, mscordbi.dll 2.0.50727.4016, dfrgui.dll 5.1.2600.5512, AcLayers.dll 6.1.7600.16385, hnetmon.dll 5.1.2600.0, msfeedsbs.dll 8.0.6001.18923, jshe.dll 5.6.0.6626, npptools.dll 5.1.2600.5512, mp4sdmod.dll 34.0.0.0, InkDiv.dll 6.1.7600.16385, p2pgasvc.dll 5.1.2600.0, msdasqlr.dll 6.1.7600.16385

Continue reading »