virus tag

Pozbyć się Trojan.Scam.MN (B) z Internet Explorer

kroki w celu Kasować Trojan.Scam.MN (B) Spójrz na wielu różnych błędów spowodowanych przez Trojan.Scam.MN (B) 0x0000001C, 0x8024400F WU_E_PT_WMI_ERROR There was an unspecified Windows Management Instrumentation (WMI) error., 0x80249003 WU_E_INVENTORY_RESULT_UPLOAD_FAILED Failed to upload inventory result to the server., 0x8024001E WU_E_SERVICE_STOP Operation did not complete because the service or system was being shut down., 0x0000007A, Error 0x80246007, 0x80244014 WU_E_PT_INVALID_COMPUTER_LSID Cannot determine computer […]

Continue reading »