virus tag

Krok po kroku Pozbyć się PCMedic

Proste kroki, aby Pozbyć się PCMedic from Chrome PCMedic błędy, które powinny być zauważone. 0x8024001B WU_E_SELFUPDATE_IN_PROGRESS The operation could not be performed because the Windows Update Agent is self-updating., 0xf0814 CBS_E_INVALID_CONFIG_VALUE invalid setting configuration value, 0x8024D002 WU_E_SETUP_INVALID_IDENTDATA Windows Update Agent could not be updated because the wuident.cab file contains invalid information., 0x000000C9, 0x00000051, 0x000000DE, 0x00000030, 0x80240011 WU_E_INVALID_RELATIONSHIP An invalid update […]

Continue reading »