virus tag

Najlepszym sposobem, aby Pozbyć się Gen:Variant.Ursu.373221 z Windows 7

Usunąć Gen:Variant.Ursu.373221 W kilku prostych krokach Spójrz na wielu różnych błędów spowodowanych przez Gen:Variant.Ursu.373221 0xC0000221, 0x8024000D WU_E_XML_MISSINGDATA Windows Update Agent could not find required information in the update’s XML data., 0x000000FD, 0x0000006B, 0x000000F8, 0x0000001E, 0xf0812 CBS_E_MANIFEST_VALIDATION_UPDATES_PARENT_MISSING required attributes are missing, 0x80244034 WU_E_PT_ECP_FAILURE_TO_DECOMPRESS_CAB_FILE An external cab file could not be decompressed.

Continue reading »