virus tag

Możliwe Działania Dla Usuwanie FileTour Adware z Internet Explorer

Proste kroki, aby Pozbyć się FileTour Adware Spójrz na wielu różnych błędów spowodowanych przez FileTour Adware 0x000000DA, 0x0000004F, 0x00000005, 0xf0900 CBS_E_XML_PARSER_FAILURE unexpected internal XML parser error., 0x000000D5, 0x80246006 WU_E_DM_WRONGBITSVERSION A download manager operation could not be completed because the version of Background Intelligent Transfer Service (BITS) is incompatible., 0x8024D00C WU_E_SETUP_REBOOT_TO_FIX Windows Update Agent could not be updated because a restart […]

Continue reading »