virus tag

Jak Usunąć Adwizz z Windows 7

kroki w celu Pozbyć się Adwizz Adwizz powoduje następujący błąd 0x0000002A, Error 0xC1900208 – 1047526904, 0x00000060, 0x8024D001 WU_E_SETUP_INVALID_INFDATA Windows Update Agent could not be updated because an INF file contains invalid information., Error 0xC1900101 – 0x30018, 0x0000012C, 0x80243004 WU_E_TRAYICON_FAILURE A failure occurred when trying to create an icon in the taskbar notification area., 0x000000D5, 0x00000038, 0x8024001D WU_E_INVALID_UPDATE An update contains […]

Continue reading »