virus tag

Kasować Zero Survey Ads Z powodzeniem

Pozbyć się Zero Survey Ads from Chrome : Wymazać Zero Survey Ads Następujących przeglądarek są zainfekowane przez Zero Survey Ads Chrome Versions Chrome 55.0.2883, Chrome 54.0.2840, Chrome 48.0.2564, Chrome 51.0.2704, Chrome 52.0.2743, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 50.0.2661, Chrome 57.0.2987, Chrome 53.0.2785, Chrome 49.0.2623, Chrome 58.0, Chrome 56.0.2924 Internet Explorer Versions Internet Explorer 8-8.00.6001.18241, Internet Explorer 8-8.00.7600.16385, IE 8:8.00.6001.17184, Internet Explorer 10-10.0.8250.00000, […]

Continue reading »