virus tag

Pozbyć się Ransom:Win32/Petya z Chrome

Usunąć Ransom:Win32/Petya Z powodzeniem Błędy generowane przez Ransom:Win32/Petya 0xDEADDEAD, Error 0x80240031, Error 0x800F0922, 0x00000038, 0x000000A4, 0x8024000B WU_E_CALL_CANCELLED Operation was cancelled., 0x00000016, 0x80244019 WU_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND Same as HTTP status 404 – the server cannot find the requested URI (Uniform Resource Identifier), 0x80244011 WU_E_PT_SUS_SERVER_NOT_SET WUServer policy value is missing in the registry.

Continue reading »