virus tag

Najlepszym sposobem, aby Usunąć Novo Optimizer GPU Miner z Windows 7

Kasować Novo Optimizer GPU Miner Całkowicie Novo Optimizer GPU Miner jest odpowiedzialny za przyczyną tych błędów też! 0x000000C4, 0x00000022, 0x8024800F WU_E_DS_STOREFILELOCKED The data store could not be initialized because it was locked by another process., 0x80242014 WU_E_UH_POSTREBOOTSTILLPENDING The post-reboot operation for the update is still in progress., 0x00000009, Error 0x80070652, 0x8024000D WU_E_XML_MISSINGDATA Windows Update Agent could not find required information […]

Continue reading »